, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky
Pages Navigation Menu

Oficiálny portál obce

Oznamy

Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác

Voľby do Európskeho parlamentu 2014

OZNÁMENIE

o mieste a čase konania volieb do Európskeho parlamentu 2014, o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností.

Obec Slovenská Ves podľa zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov oznamuje:

I. Čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 24. mája 2014 v čase od 7.00 hodiny do 22. 00 hodiny.

II. Miesto konania voľby

Volebný okrsok č. 1 – Sála kultúrneho domu (od č. d. 1-254)

Volebný okrsok č. 2 – Zasadačka obecného úradu (od č.d. 255-452)

III. Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti

 

Viac informácií nájdete na http://www.europskyparlament.sk/sk/informacie_o_eu/volby_ep_2014.html

Priblíženie atmosféry svätej omše a konferencie 50 - tého výročia úmrtia Mons. Štefana Barnáša

Pozvánka na spomienkovú slávnosť Mons. Štefana Barnáša

pozvankabarnas (2)

Priblíženie atmosféry z prezentácií kníh o Slovenskej Vsi - 31.01.2014

Milí spoluobčania, rodáci

Dňa 31.januára sa konala prezentácia kníh Slovenská Ves v premenách času a Turistický sprievodca- Slovenská Ves a okolie. Pri tejto príležitosti si Vám dovoľujeme priblížiť atmosféru pri prezentácii týchto kníh priloženými fotografiami z tejto slávnosti:

List, doručený Mgr. Gančovou ako poďakovanie za rodákov zo Slovenskej Vsi:

Slovo “krst” v každom človeku vyvoláva vlnu dojatia, citov, nehy, lásky, radosti a vďaky za šťastie, ktoré sa človeku dostáva od osudu.

Je to vždy spojené so začiatkom, narodením a uvítaním do života.

Tentoraz sa “narodila” kniha.

Zrod akejkoľvek knihy je cesta trnistá, pretože od myšlienky, nápadu ju napísať, po jej vydanie, je nutné prekonať neuveriteľne mnoho prekážok. Je to priam hrdinská práca. Každá kniha má veľa “otcov, mám,príbuzných, priaznivcov” kým uzrie svetlo sveta. Sú to autori, editori,sponzori atď., celá plejáda ľudí, ktorým patrí vďaka za to, že sa rodí dielo, ktoré bude mať svoje miesto v spoločnosti kultúrnych a po vedomostiach túžiacich ľudí. Dnes sa bude prezentovať naša kniha, o nás,je to povznášajúci pocit.

Radosťou a pýchou napĺňa toto dielo aj nás, rodákov zo Slovenskej Vsi, ktorí sme sa síce rozpŕchli do celého sveta, ale nikdy sme neprerušili pevné väzby so svojím rodiskom, v ktorom sme prežili svoje detstvo, mladosť, prvú lásku, kde máme pochovaných svojich drahých predkov.

Ľudská pamäť je obmedzená, ale pamäť histórie je večná a nám sa dostáva do rúk publikácia, ktorá zachytáva históriu rodnej dedinky v premenách času, v jej dejinách.

Je bytostne dôležité poznať dejiny sveta, krajiny, štátu, ale práve tak je nutné poznať dejiny rodného miesta, ba aj vlastné “dejiny”, samého seba. Človek by mal vedieť odkiaľ a kám ide. Ináč žije smutný a chudobný život. Teraz sa mi dostáva česť poďakovať sa vo vlastnom mene, ale aj v mene všetkých rodákov za námahu, za vynaložené úsilie, ktoré predchádzalo tomuto aktu, krstu knihy o Slovenskej Vsi. Kniha už navždy bude patriť ku klenotom, na ktorý budeme všetci hrdí.

Prajem knihe, aby si našla hlavne mladých čitateľov, aby v nej našli ponaučenie, hrdosť na svoju vlastnú identitu, pamätníkom, aby si vďaka nej pripomenuli svoju minulosť, aby si spomenuli na rozprávanie otcov, dedov a všetkým nám, aby sme boli hrdí na svoj pôvod, rodisko, na svojich rodičov, na predkov, a nie v poslednom rade, aby sme si vážili prácu ľudí, ktorí sú schopní a ochotní venovať sa aj duchovným hodnotám.

Ďakujem ešte raz a vítaj “Slovenská Ves v premenách času”, vítaj a nech sa Ti darí.

Mgr.Viera Gančová

rodáčka

VOĽBA PREZIDENTA 2014

sr

Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 Z. z. vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky určil na sobotu 29. marca 2014.

Bližšie informácie nájdete aj na

www.minv.sk/?volba-prezidentsr

 

INFORMÁCIA o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky

Obec Slovenská Ves podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

1. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 15. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 29. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je volebná miestnosť v sále Kultúrneho domu v Slovenskej Vsi pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom od č. d. 1 – 254.

Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 2 je volebná miestnosť v zasadačke Obecného úradu v Slovenskej Vsi pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom od č. d. 255 – 451.

V Slovenskej Vsi Dátum: 31. 01.2014

Janka Tomasová starostka obce

Voľby do VÚC 2013

Oznámenie o mieste a čase konania volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností. Obec Slovenská Ves podľa zákona NR SR č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov do samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z.z. a zákona č. 204/2011 Z.z. oznamuje:

I. Čas konania volieb:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 09.novembra 2013 v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

II. Miesto konania volieb:

Volebný okrsok č. 1 – Sála kultúrneho domu – od č. domu 1-254 Volebný okrsok č. 2 – Zasadačka obecného úradu – od č. domu 255-451

III. Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

 

V Slovenskej Vsi 30.09.2013

Janka Tomasová, v.r. starostka obce