, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky
Pages Navigation Menu

Oficiálny portál obce

Zamestnanci

 Meno a priezvisko

Funkcia

Telefón

E-mail

Stanislav Gallik starosta obce

0908 068 261

stanko.gallik@gmail.com

Mária Scholtzová Správa daní a poplatkov, podateľňa, cintorínska agenda

052/4593122

obecslovenskaves@gmail.com

Mgr. Gabriela Kapolková rozhodnutia, posudky sociálnej agendy, drobné stavby, overovanie podpisov a listín, výrub stromov, znečisťovanie ovzdušia, orgány obce (OZ,OR),zastup.matrík, sekretariát starostu

052/4593122

g.kapolkova@gmail.com

Mgr. Lýdia Hodalová vedenie mzdovej agendy zamestnancov, vedenie personálnej agendy zamestnancov, správa daní a poplatkov, podateľňa (evidencia pošty), cintorínska agenda inkasov.popl.,daní,kontr. a tvorba smerníc VZN obec. úradu

052/4593122

obecslovenskaves@gmail.com

Gabriela Matějovská vedenie matrík, overovanie podpisov a listín, evidencia obyvateľov, domov a bytov, evidencia SHR, rozhodnutia o súp. čísle, posudky pre súdy a políciu, pokladňa OcÚ

052/4593122

matrika.slovenskaves@gmail.com

Mária Patakyová Vedenie účtovníctva, rozpočet obce, majetok obce, výkazníctvo,

052/4593122

obecslovenskaves@gmail.com

Dušan Pospišil Koordinovanie evid.nezamest., vedenie písomnej agendy AČ, obsluha kotlov ÚK, drobné údržb.práce

052/4593122

obecslovenskaves@gmail.com

Mgr. Magdaléna Kovalčíková Terénny sociálny pracovník

0903 717 617

tsp.slovenskaves@gmail.com

Dana Csomorová Terénny pracovník

0903 717 617

tsp.slovenskaves@gmail.com

Vybavovanie písomností EN, monitorovanie soc. znevýhodn.skupín, monitoring a riešenie podnetov exek.,školských, sprostredkov.zamestnaní