, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky
Pages Navigation Menu

Oficiálny portál obce

Oznam ÚPSVaR

Oznam ÚPSVaR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok si Vás v súvislosti s ďalším nárokom na poskytovanie prídavku na dieťa od 01.09.2017 dovoľuje informovať o povinnosti rodičov detí po povinnej školskej dochádzke, aby predložili doklad o návšteve strednej, vysokej školy.

Nezaopatrené dieťa podľa zákona NR SR č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v platnom znení je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je aj dieťa, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy, sa vzdeláva v škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti. Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Doklady o návšteve školy je potrebné predložiť na oddelenie služieb pre občana na pracoviskách Kežmarok, Spišská Belá a Spišská Stará Ves.

Infomácia PnD.pdf