, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky
Pages Navigation Menu

Oficiálny portál obce

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Obec Slovenská Ves vyhlasuje v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Obchodnú verejnú súťaž na prenájom časti nebytových priestorov prevádzky BISTRO v obci Slovenská Ves s.č. 3055.

Zámer, znenie súťažných podmienok a tlačivo záväznej ponuky si záujemcovia o prenájom môžu pozrieť na úradnej tabuli Obce Slovenská Ves, na internetovej stránke obce www.slovenskaves.info, alebo osobne prevziať na adrese: Obecný úrad, 059 02 Slovenská Ves č. 50 v čase úradných hodín. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 20.03.2019 o 12.00 hod.

 > Stiahni VO – súťaž BISTRO

 

Stanislav Gallik, v.r.

starosta obce