, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky
Pages Navigation Menu

Oficiálny portál obce

Pešia turistika

Slovenská Ves a okolie

Hrebeňom Spišskej Magury – západná časť

Magurské sedlo – Bukovina – Magurka – Strednica

 • Východiskový bod: Magurské sedlo, zastávka SAD, parkovisko
 • Cieľový bod: Ždiar, Strednica, zastávka SAD, parkovisko
 • Časový rozvrh: Magurské sedlo – Smrečiny (2 h) – pod Bukovinou  (1 h) – Malá Poľana (0 h 30 min) – pod Magurkou (1 h) – Strednica (1 h 15 min)
 • Spolu: 5 h 45 min
 • Prevýšenie: 244 metrov
 • Náročnosť: Nenáročná hrebeňová trasa s málo členitým terénom

Z Magurského sedla (949 m) vystúpime  na vrch Spádik (1088 m) po modro značkovanom chodníku a pokračujeme málo členitým terénom po hrebeni Spišskej Magury. Pekný panoramatický výhľad budeme mať zo Smrečín (1157 m) –  uvidíme Havran, Ždiarsku vidlu v Belianskych Tatrách a Tri koruny v Pieninách. Ďalej budeme prechádzať popod vrchol Bukoviny (1176 m) – vpravo odbočuje chodník  označený zelenými turistickými značkami  k Jezerskému jazeru a zostupuje do obce Jezersko. Modrý hrebeňový chodník nás ďalej povedie k výhľadni nachádzajúcej sa neďaleko Malej Poľany (1134 m). Pod ňou sa nachádza horná stanica sedačkovej lanovky v Bachledovej doline. Odtiaľ pokračujeme k vrchu Magurka (1193 m), za ním od severu prichádzajú trasy vedúce zo zamagurských obcí Osturňa a Malá Franková. Od juhu prichádza chodník zo Ždiaru. Ďalej chodník pokračuje k najvyššiemu bodu trasy – vrchu Priehrštie (1209 m), odtiaľ už zostupujeme k lyžiarskemu areálu Strednica (980 m), kde sa nachádza veľké parkovisko a zastávka SAD.

Varianty:

Pod vrcholom Bukoviny môžeme odbočiť na zelený turistický chodník k Jezerskému  jazeru a  do obce Jezersko.

Na Malej Poľane sa dá zostúpiť po žltej značke doprava do Bachledovej doliny (30 min)    a po žltej značke doľava do Veľkej Frankovej, príp. neskôr po modrej značke zísť do Jezerska (1 h). Na Slodičovskom vrchu môžeme odbočiť doprava a po zelenej značke zostúpiť do Antošovského vrchu (30 min). Hrebeň Spišskej Magury môžeme opustiť na rázcestí pod Magurkou, kde možno odbočiť doprava a po červenej značke zísť do Ždiaru (30 min). Ak odbočíme doľava, po červenej značke sa dostaneme do Malej Frankovej (1 h 15 min) a po žltej do Osturne (1 h 30 min).

www.pieniny.sk/chodniky/pi01/pi01.html

 

Hrebeňom Spišskej Magury – východná časť

Magurské sedlo – Toporecké sedlo – Veterný vrch – Veľký Lipník

 • Východiskový bod: Magurské sedlo, zastávka SAD, parkovisko
 • Cieľový bod: Veľký Lipník, zastávka SAD, parkovisko.
 • Časový rozvrh: Magurské sedlo – Toporecké sedlo (30 min) – Predná Poľana (45 min) – Riňava (30 min) – Plontana (30 min) – pod Veterným vrchom (45 min) – Veterný vrch (15 min) – pod Veterným vrchom (15 min) – Kvasník (15 min) – Čierťaž (45 min) – Veľký Lipník (30 min)
 • Spolu: 5 hodín
 • Prevýšenie: 521 metrov
 • Náročnosť: Stredne náročná celodenná túra s malým prevýšením. Vedie prevažne zalesneným a turistami málo navštevovaným územím. Na čistinách a rázcestiach treba pozornejšie sledovať turistické značky.

Východiskom je Magurské sedlo (949 m). Od autobusovej zastávky vykročíme na lesnú cestu označenú modrými turistickými značkami na  juhovýchodný svah Javora (942 m) a odtiaľ do lúčneho Toporeckého sedla (802 m). Na juhu uvidíme osamelú Vojniansku horu (930 m). Cez sedlo prechádza asfaltová cesta spájajúca obce Veľká Lesná a Toporec. Za sedlom vystúpime do zalesneného svahu Kameniarky (935 m). Za plytkým sedielkom nás čaká výstup  na lúčny chrbát medzi Prednou Poľanou (948 m) a Zimnou Poľanou s výhľadmi na Zamagurie a Tatry. Potom odbočíme doprava, pod západný svah Riňavy (1005 m).  Značka vedie popod jej vrchol a po pohodlnej ceste cez les s čistinami prídeme na lúku s poľovníckou chatou Javor a prameňom. Pokračujeme lesom na rázcestie Plontana (1040 m), kde opustíme modrú značku a odbočíme doľava na zeleno značkovaný chodník (5713), ktorý je prepojením na červenú turistickú trasu vedúcu z Podolínca do Prielomu Dunajca .

Na túto diaľkovú trasu sa napojíme asi po 3 km chôdze po lesnej ceste s malým prevýšením na rázcestí Veterný vrch (1112 m), ktorý je najvyšším vrchom Spišskej Magury. Čaká nás záverečný úsek túry – zostup do širokej doliny Lipníka. Červená trasa vedie smerom na sever. Po krátkom klesaní nasleduje pohodlný úsek vedúci cez les. Krajina sa čiastočne otvára v okolí Kvasníka (1018 m). Cez pastviny a les zostúpime po mierne klesajúcom chrbte na homoľovitý vrch Čierťaž (787 m). Záverečný úsek je orientačne jednoduchý, pretože z poľnej cesty uvidíme cieľovú obec Veľký Lipník (580 m).

Varianty: Ak na rázcestí pod Veterným vrchom odbočíme doprava, túru môžeme ukončiť vo Vyšných Ružbachoch (spolu 5 h). Základnú trasu môžeme absolvovať aj v opačnom smere (spolu 5 h 45 min).

www.pieniny.sk/chodniky/pi02/pi02.html

Tatranský Národny Park – TANAP

Tatranská Javorina a okolie - 27 km

Vychádzky:

Tatranská Javorina – horáreň Pod Muráňom a späť 1 h Lysá Poľana – horáreň Biela voda a späť 1,5 h

Celodenné túry:

Lysá Poľana – Bielovoská dolina – Poľský hrebeň – Sliezsky dom – Starý Smokovec

Lysá Poľana – horáreň Biela voda ¾ h – rázcestie pod Poľským hrebeňom 4 ¼ h – Poľský hrebeň ¼ h – Sliezsky dom 1 ½ h – Starý Smokovec 2 h (spolu 8 ¾ h), prevýšenie 1230 m, náročná vysokohorská túra

Lysá Poľana – Bielovoská dolina – sedlo Prielom – Veľká studená dolina – Starý Smokovec

Lysá Poľana – horáreň Biela voda ¾ h – Rázcestie pod Poľským hrebeňom 4 ¼ h – sedlo Prielom ¾ h – Zbojnícka chata 1 h – Hrebienok 2 ½ h – Starý Smokovec ½ h (spolu 9 ¾ h), prevýšenie 1320 m, náročná vysokohorská túra. Najnáročnejšia časť túry je v úseku od Litvorového plesa k Zamrnutému plesu a pri prechode cez sedlo Prielom.

Tatranská Javorina – Javorová dolina – Sedielko – Malá Studená dolina – Hrebienok – Starý Smokovec

Tatranská Javorina – rázcestie Pod Muráňom  ½ h – Žabie Javorové pleso 3 h – Sedielko 1 ½ h – Téryho chata 1 h – Hrebienok 2 ½ h – Starý Smokovec ½ h, (spolu 9 h), prevýšenie 1376 m, náročná vysokohorská túra

Tatranská Javorina – Zadné Meďodoly – Kopské sedlo – Veľké Biele pleso – Dolina Siedmich prameňov – Tatranská Kotlina

Tatranská Javorina – Kopské sedlo 3 h – Veľké Biele pleso ½ h – chata Plesnivec 1 ½ h – Tatranská Kotlina 1 ½ h, (spolu 6 ½ h), prevýšenie 1018 m, nenáročná túra

Ždiar a okolie - 17 km

Prechádzky:

Malý okruh obcou  45 min Od zastávky SAD Ždiar, Tatra hore hlavnou cestou k benzínovej pumpe, zabočíme doprava a po 100 m opäť doprava. Pokračujeme po ceste dole dedinou  k miestu, kde sa obecná cesta spája s hlavnou cestou, tu odbočíme znova doprava a hlavnou cestou sa vrátime k východiskovému miestu.

Veľký okruh obcou  1 h 30 min Od zastávky SAD Ždiar, Tatra priamo hore hlavnou cestou k ďalšej zastávke SAD. Tu odbočíme doprava a zídeme do obce na miestnu komunikáciu. Ďalej pokračujeme mierne klesajúc ku kostolu, k miestu, kde sa obecná cesta spája s hlavnou cestou. Tu odbočíme znova doprava a hlavnou cestou sa vrátime k východiskovému miestu.

Ždiar – Hotel Magura a späť  45 min Od zastávky SAD Ždiar, Tatra šikmo doľava vedľa bývalej zotavovne Tatra asfaltovou cestou na veľkú lúku a k hotelu Magura. Návrat tou istou cestou.

Ždiar – Magurka a späť  1 h 15 min, výškový rozdiel 318 m

Od zastávky SAD Ždiar, Tatra doprava červenou značkou strmo hore. Prídeme k Filipskému vrchu (1017 m) a odtiaľ pokračujeme až na hrebeň Spišskej Magury, kde sa napojíme na modrú značku. Vrchol Magurky (1173 m) leží  od tejto spojnice vo vzdialenosti asi 300 m smerom na východ. Návrat tou istou cestou.

Ždiar (kaplnka) – Slodičovský vrch – hrebeň Spišskej Magury a späť  2 h 15 min, výškový rozdiel 275 m

Od zastávky SAD Ždiar, kaplnka po zelenej značke do Blaščackej doliny. Z nej doľava                na hrebeň Spišskej Magury poľnou cestou. Potom modrou značkou, ktorá vedie hlavným  hrebeňom k pútaču s označením Slodičovský vrch. Odtiaľ doprava po súbežnej modrej a zelenej značke na Malú Poľanu, kde túto trasu križuje žltá značka z Bachledovej doliny do Malej Frankovej, alebo ďalej k vrcholovej stanici sedačky.

Ždiar – Bachledova dolina – hrebeň Spišskej Magury a späť  3 h, výškový rozdiel 275 m

Od zastávky SAD na hlavnej ceste Ždiar – Kotlina v ústí Bachledovej doliny hore po žltej značke k dolnej stanici sedačky. Odtiaľ doľava popod drevený most na konečnú stanicu autobusu v Bachledovej doline, potom doprava k rezervoáru. Od neho cez lúky a  jedľový les pozdĺž žltého tyčového značenia na priesek plynovodu. Odtiaľ ku krížu, ktorý je na križovatke súbežnej modrej a zelenej značky a krížnej žltej značky medzi Bachledovou a Malou Frankovou.

Ždiar – Tatra – Hotel Magura – náučná trasa Monkova dolina – lyžiarsky areál Ždiar Strednica – rázcestie pri Tablici

Od autobusovej zastávky Ždiar, Tatra k hotelu Magura, potom zelenou značkou na  začiatok náučného chodníka. Prejdeme cez potok, potom pokračujeme popod Ptošovské turne po sútok Tristárskeho potoka  s potokom zo Strednice. Od sútoku lesnou cestou k autobusovej zastávke Ždiar, Strednica. Tu sa začína modro značená hrebeňovka Spišskou Magurou, ktorá súbežne so zelenou značkou vychádza na hrebeň Spišskej Magury, na rázcestie pri Tablici. Na tomto rázcestí sa tieto dve značené trasy rozchádzajú. Zelená značka odbočuje do Osturne. Modrá značka prebieha celým hrebeňom Spisškej Magury.

 

Celodenné túry:

Ždiar – Monkova dolina – Veľké Biele Pleso – Dolina Siedmich premeňov – Tatranská Kotlina

Ždiar (stred obce) – Široké sedlo 2 ½ h – Kopské sedlo ½ h – Veľké Biele pleso ½ h – chata Plesnivec 1 ½ h – Tatranská Kotlina 1 ½ h (spolu 6 ½ h), prevýšenie 1173 m, stredne náročná túra (namáhavý je výstup z Monkovej doliny do Širokého sedla)

Ždiar – Monkova dolina – Zadné Meďodoly – Tatranská Javorina

Ždiar (stred obce) – Široké sedlo 2 ½ h – Kopské sedlo ½ h – Tatranská Javorina 2 ½ h

(spolu  5 ½ h), prevýšenie 1037 m, stredne náročná túra (namáhavý je výstup z Monkovej doliny do Širokého sedla)

Náučný chodník Monkova dolina – Kopské sedlo

Bol otvorený v roku 1993. Má 6 zastávok, posledná je vo výške 1934 m n. m. Náučný chodník je otvorený sezónne od 16. 6. do 31. 10.

 

 

www.kamnahory.sk

Tatranská kotlina a okolie - 9,5 km

Vychádzky:

Tatranská Kotlina – rázcestie Čierna voda a späť  1 h

Tatranská Kotlina – Kežmarské Žľaby a späť  2 h

Tatranská Kotlina – Belianska jaskyňa a späť  1 ¼ h

 

Celodenné túry:

Tatranská Kotlina – Dolina Siedmich prameňov – Veľké Biele pleso – Zelené pleso – Sedlo pod Svišťovkou – Skalnaté pleso – Tatranská Lomnica

Tatranská Kotlina  –  Chata Plesnivec 2 h – Veľké Biele pleso 1 ½ h – Zelené pleso ½ h – Sedlo pod Svišťovkou  1 ¼ h – Skalnaté pleso 1 h – Tatranská Lomnica 1 ¾ h  (spolu 8 h), prevýšenie 1263 m, stredne náročná túra. Náročný je  výstup do Sedla pod Svišťovkou.

Tatranská Kotlina – Dolina Siedmich prameňov – Veľké Biele pleso – Kopské sedlo  a späť

Tatranská Kotlina – rázcestie Čierna voda ½ h – chata Plesnivec 1 ½ h – Veľké Biele pleso    1 ½  h – Kopské sedlo ½ h (spolu 4 h, spiatočná cesta 3 ½ h), prevýšenie 1018 m, nenáročná túra. Krátke, ale strmé stúpanie od chaty Plesnivec smerom na Rakúsku Poľanu.

Belianska jaskyňa - 9,5 km

Ku vchodu do jaskyne, ktorý je v nadmorskej výške 890 m, vedie náučný chodník s dĺžkou asi 900 m. Začína sa na parkovisku v Tatranskej Kotline a prekonáva výškový rozdiel 122 m. Výstup trvá približne 25 minút.

Kežmarské Žľaby a okolie - 16 km

Vychádzka:

Kežmarské Žľaby – Tatranská Kotlina – Belianska Jaskyňa

Kežmarské Žľaby – Tatranská Kotlina 1 h – Belianska jaskyňa ¾ h (spolu 1 ¾ h, spiatočná cesta 1 ¾ h), prevýšenie 160 m, nenáročná vychádzka

 

Celodenná túra:

Kežmarské Žľaby – Dolina Siedmich prameňov – Veľké Biele pleso – Dolina Kežmarskej   Bielej vody – Kežmarské Žľaby

Kežmarské Žľaby – chata Plesnivec 1 ½ h – Veľké Biele pleso 1 ½ h – Šalviový prameň 1 ½ –  autobusová zastávka Biela voda 1 h – Kežmarské Žľaby ¼ h (spolu 5 ¾ h), prevýšenie  695 m, nenáročná túra

Tatranské Matliare a okolie - 17 km

Vychádzka:

Tatranské Matliare – Tatranská Lomnica a späť  1 h

 

Celodenná túra:

Tatranská Lomnica – medzistanica Štart – rázcestie Folvarská poľana – Zelené pleso – Veľké Biele pleso – Šalviový prameň – Tatranská Matliare

Tatranská Lomnica – medzistanica Štart 1 h – rázcestie Folvarská poľana 1 h – rázcestie Kovalčíkova poľana ¼ h – Zelené pleso 1 ½ h – Veľké Biele pleso ½ h – rázcestie Šalviový prameň 1 ½ h – Tatranská Matliare 1 h (spolu 6 ¾ h ) – prevýšenie 765 metrov, stredne náročná túra

Tatranská Lomnica a okolie - 18 km

Pri Expozícii tatranskej prírody sa začína Náučný chodník Pramenisko. Jeho okruh má 3,5 km a pokojnou chôdzou sa dá prejsť za 2 hodiny. Súčasťou chodníka je šesť poznávacích tabúľ a dve vyhliadkové plošiny.

Vychádzky:

Tatranská Lomnica – Tatranská Lesná a späť  1 ¾ h

Tatranská Lomnica – Tatranské Matliare a späť  1 h

Tatranská Lomnica – medzistanica Štart a späť  1 ¾ h

 

Poldenné túry:

Tatranská Lomnica – Vodopády Studeného potoka a späť  4 h

Tatranská Lomnica – Skalnaté pleso a späť  4 ¼ h

Zastávka Biela voda – Chata pri Zelenom plese a späť  5 ¼ h 

 

Celodenné túry:

Tatranská Lomnica – Vodopády Studeného potoka – Hrebienok – Sliezsky dom – Starý Smokovec

Tatranská Lomnica – Vodopády Studeného potoka 2 h – Hrebienok ¼ h –Sliezsky dom 2 ¼ h – Starý Smokovec 2 h (spolu 6 ½ h) – prevýšenie 820 metrov, stredne náročná túra

Tatranská Lomnica – rázcestie Vodopády Studeného potoka – Tatranská Lesná – Tatranská Lomnica

Tatranská Lomnica – rázcestie Vodopády Studeného potoka 2 h – Tatranská Lesná 1 ½ h – Tatranská Lomnica ½ h (spolu 4 h) – prevýšenie 396 metrov, nenáročná vychádzka

Tatranská Lomnica – Vodopády Studeného potoka – Skalnaté pleso – Tatranská Lomnica

Tatranská Lomnica – Vodopády Studeného potoka 2 h – rázcestie Starolesnianska poľana ¼ h – rázcestie pri Zamkovského chate ½ h – Skalnaté pleso 1 h – Tatranská Lomnica 1 ¾ h  (spolu 5 ½ h) – prevýšenie 901 metrov, stredne náročná túra

Tatranská Lomnica – Vodopády Studeného potoka – Skalnaté pleso – Sedlo pod Malou Svišťovkou  – medzistanica Štart – Tatranská Lomnica

Tatranská Lomnica – Vodopády Studeného potoka 2 h – rázcestie Starolesnianska poľana ¼ h – Skalnaté pleso 1 ½ h – Sedlo pod Malou Svišťovkou ½ h – medzistanica Štart 1 ½ h Tatranská Lomnica ¾ h (spolu 6 ½ h) – prevýšenie 901 metrov, stredne náročná túra

Tatranská Lomnica – Skalnaté pleso – Lomnicé sedlo –Vodopády Studeného potoka – Tatranská Lomnica

Tatranská Lomnica – medzistanica Štart 1 h – Skalnaté pleso 1 ½ h – Lomnicé sedlo ¼ h – Veľká Lomnická veža ¼ h – Skalnaté pleso ½ h – Vodopády Studeného potoka 1 ¾ h – Tatranská Lomnica 1 ½ h  (spolu 6 ¾ h) – prevýšenie 1364 metrov, stredne náročná túra

Tatranská Lomnica – Skalnaté pleso – Lomnický štít

Tatranská Lomnica – údolná stanica kabínkovej lanovky ¼ h – Skalnaté pleso 13 min – Lomnický štít 10 min – pobyt na vrchole 50 min – Skalnaté pleso 10 min – Tatranská Lomnica 13 min (spolu 1 ½ h) – prevýšenie 1784 metrov, cesta lanovkou

Tatranská Lomnica – medzistanica Štart – Sedlo pod Malou Svišťovkou – Skalnaté pleso – Tatranská Lomnica

Tatranská Lomnica – medzistanica Štart 1 h – Sedlo pod Malou Svišťovkou 1 ½ h – Skalnaté    pleso ½ h – Tatranská Lomnica 1 ¾ h (spolu 4 ¾ h) – prevýšenie 901 metrov, stredne náročná túra

Tatranská Lomnica – medzistanica Štart – Skalnaté pleso – Sedlo pod Malou Svišťovkou – Zelené pleso – Dolina Kežmarskej Bielej vody – zastávka  autobusu Biela voda

Tatranská Lomnica – medzistanica Štart 1 h –– Skalnaté pleso 1 ½ h – Sedlo pod Malou Svišťovkou 1 ¼ h – Zelené pleso 1 h – zastávka autobusu Biela voda  2 ½ h (spolu 7 ¼ h) – prevýšenie 1173 metrov, náročná vysokohorská túra

Tatranská Lomnica – medzistanica Štart – Zelené pleso – Sedlo pod Svišťovkou – Skalnaté pleso – Tatranská Lomnica

Tatranská Lomnica – medzistanica Štart 1 h – Zelené pleso 2 ¾ h – Sedlo pod Svišťovkou     1 ¼ h – Skalnaté pleso 1 h – Tatranská Lomnica – 1 ¾ h (spolu 7 ¾ h) – prevýšenie 1173 metrov, stredne náročná vysokohorská túra

Tatranská Lomnica – medzistanica Štart – rázcestie Folvarská poľana – Zelené pleso – Veľké Biele pleso – Šalviový prameň – Tatranská Matliare

Tatranská Lomnica – medzistanica Štart 1 h – rázcestie Folvarská poľana 1 h – rázcestie Kovalčíková poľana ¼ h – Zelené pleso 1 ½ h – Veľké Biele pleso ½ h – rázcestie Šalviový prameň 1 ½ h – Tatranská Matliare 1 h (spolu 6 ¾ h) – prevýšenie 765 metrov, stredne náročná túra

Tatranská Lesná - 20 km

Z osady vedie turistický chodník k vodopádom Studeného potoka. Chodník sa napája na Tatranskú magistrálu

Tatranská Polianka a okolie - 27,5 km

Poldenné túry:

Tatranská Polianka – Sliezsky dom a späť  4 h

 

Celodenné túry:

Tatranská Polianka – Sliezsky dom – Poľský hrebeň – Východná Vysoká a späť

Tatranská Polianka – Sliezsky dom 2 h – Poľský hrebeň 2 h – Východná Vysoká ¾ h (spolu 4 ¾ h, spiatočná cesta 4h), prevýšenie 1423 m, náročná vysokohorská túra

Tatranská Polianka – Sliezsky dom –Hrebienok – Starý Smokovec

Tatranská Polianka – Sliezsky dom 2 h – Hrebienok 2 h – Starý Smokovec ½ h (spolu 4 ½ h), prevýšenie 665 m, stredne náročná túra

Tatranská Polianka – Sliezsky dom – Hrebienok – Skalnaté pleso – Tatranská Lomnica

Tatranská Polianka – Sliezsky dom 2 h – Hrebienok 2 h – Skalnaté Pleso 2 h – Tatranská Lomnica 1 ¾ h (spolu 7 ¾ h), prevýšenie 901 m, stredne náročná túra

Hrebienok

Hrebienok je aj v súčasnosti  tradičným východiskom výletov do Veľkej a Malej Studenej doliny, k Skalnatému plesu, Sliezskemu domu a na Slavkovský štít. Najbližším a najnavšte-vovanejším turistickým cieľom z Hrebienka sú Vodopády Studeného potoka. Po prehliadke vodopádov sa možno vrátiť tou istou trasou na Hrebienok a do Starého Smokovca alebo po-kračovať smerom na Zbojnícku chatu, Téryho chatu, prípadne po magistrále k Skalnatému plesu.

Horný Smokovec a okolie - 26 km

Vychádzky:

Starý Smokovec – Päť prameňov a späť  1 ½ h

Starý Smokovec – Hrebienok  a späť  1 ½ h

Starý Smokovec – Tatranské Zruby a späť  1 ½ h

Starý Smokovec – Päť prameňov – Hrebienok – Starý Smokovec  1 ½ h

Starý Smokovec – Päť premeňov – Slavkovská vyhliadka a späť  2 ½ h

 

Poldenné túry:

Starý Smokovec – Sliezsky dom a späť  4 ½ h

Starý Smokovec – Hrebienok – Zamkovského chata a späť  3 ½ h

Starý Smokovec – Veľká Studená dolina – Zbojnícka chata a späť  6 ½ h

Starý Smokovec – Malá Studená dolina – Téryho chata a späť  6 ½ h

 

Celodenné túry:

Starý Smokovec – Sliezsky dom – Sedlo pod Ostrvou – Popradské pleso – Štrbské pleso

Starý Smokovec – Sliezsky dom 2 ½ h – Sedlo pod Ostrvou 2 h – Popradské pleso ¾ h – Šrbské  Pleso 1 h (spolu 7 ¼ h ), prevýšenie 1020 m, stredne náročná vysokohorská túra

Starý Smokovec – Sliezsky dom – Hrebienok – Starý Smokovec

Starý Smokovec – Sliezsky dom 2 ½ h – Hrebienok 2 h – Starý Smokovec ½ h (spolu 5 h), prevýšenie 660 m, nenáročná túra

Starý Smokovec – Slavkovský štít – Hrebienok – Starý Smokovec 

Starý Smokovec – rázcestie Na Tatranskej magistrále ¾ h – Slavkovská vyhliadka ½ h – Slavkovský štít 3h – rázcestie Na Tatranskej magistrále 3 h – Hrebienok ¼ h – Starý Smokovec ½ h (spolu 8h), prevýšenie 1442 m, stredne náročná vysokohorská túra. Pri pohybe po hrebeni v nepriaznivom počasí hrozí možnosť straty orientácie a pád do Veľkej studenej doliny.

Starý Smokovec – Hrebienok – Veľká studená dolina – Sedlo Prielom – Poľský hrebeň – Sliezsky dom – Starý Smokovec

Starý Smokovec – Hrebienok ¾ h – rázcestie Starolesnianska poľana ½ h – Zbojnícka chata 2 ¼ h – Sedlo Prielom 1 ¼ h – Poľský hrebeň 3/4 h – Sliezsky dom 1 ½ h – Starý Smokovec 2 h (spolu 9 h), prevýšenie 1280 m, náročná vysokohorská túra

Starý Smokovec – Hrebienok – Malá Studená dolina – Priečne sedlo – Veľká Studená dolina – Hrebienok – Starý Smokovec

Starý Smokovec – Hrebienok ¾ h  – Zamkovského chata 1 h  – Téryho chata 1 ¾ h – Priečne sedlo 1 ½ h – Zbojnícka chata 1 ½ h –  Hrebienok 2 ½ h – Starý Smokovec 1/2 h (spolu 9 ½ h), prevýšenie 1342 m , prevýšenie 1324 m, náročná vysokohorská túra. Najťažšou časťou je prechod cez Priečne sedlo, kde je výstup a zostup v strmom a nestabilnom teréne zabezpečený železnými reťazami.

Starý Smokovec – Hrebienok – Vodopády Studeného potoka – Tatranská Lesná – Starý Smokovec

Starý Smokovec – Hrebienok ¾ h – Obrovský vodopád ¾ h – Rajnerova chata ¼ h – rázcestie Vodopády Studeného potoka ¼ h – Tatranská Lesná 1 ½ h – Starý Smokovec ¾ h (spolu 4 ¼ h ), prevýšenie 421 m, nenáročná túra

Starý Smokovec – Hrebienok –Skalnaté pleso – Sedlo pod Svišťovkou – Zelené pleso – Veľké Biele pleso – Tatranské Matliare

Starý Smokovec – Hrebienok ¾ h  – Skalnaté pleso 2 h – Sedlo pod Svišťovkou 1 ¼ h – Zelené pleso 1 h – Veľké Biele pleso 1 ½ h – Tatranské Matliare 2 ¼ h (spolu 7 ¾ h ) , prevýšenie 1138 m, náročná vysokohorská túra

Štrbské Pleso a okolie - 41 km

Vychádzky:

Okolo Štrbského plesa  1 h

Štrbské Pleso – Jamské pleso a späť  2 h

Štrbské Pleso – športový areál v ústí Mlynickej doliny a späť  ¾ h

Štrbské Pleso – vyhliadkové miesto Trigan a späť  1 ½ h

Štrbské Pleso – Chata pod Soliskom a späť  2 ¾ h

 

Poldenné túry:

Štrbské Pleso – vodopád Skok a späť  3 h

Štrbské Pleso – Popradské pleso a späť  2 ½ h

Štrbské Pleso – Tri studničky a späť  4  ½ h

Štrbské Pleso – Veľké Hincovo pleso a späť  5 ¼ h

Štrbské Pleso – Chata pod Rysmi a späť  6 h

 

Celodenné túry:

Štrbské Pleso – Kriváň

Štrbské Pleso – rázcestie Pri Jamskom plese 1 h – rázcestie pod Kriváňom 2 h – Kriváň ¾ h (spolu 3 ¾ h, spiatočná cesta 3 ½ h), prevýšenie 1148 m, stredne náročná vysokohorská túra. Kriváň je symbolom slovanskej jednoty a slobody. Slovenskí vlastenci za účasti Ľudovíta Štúra vystúpili na jeho vrchol 16. 8. 1841.

Štrbské Pleso – Furkotská dolina – Chata pod Soliskom – Štrbské Pleso

Štrbské Pleso – rázcestie Pod Furkotskou dolinou ½ h – rázcestie Pod Soliskom 1h –  Vyšné Wahlenbergovo  pleso 1 ½ h – rázcestie Pod Soliskom 1 ¼ h – Chata pod Soliskom ¼ h – Štrbské Pleso 1 h (spolu 5 ½ h), prevýšenie 811 m, stredne náročná túra

Štrbské Pleso – Chata pod Soliskom – Predné Solisko

Štrbské Pleso – Chata pod Soliskom 1 ½ h – Predné Solisko ¾ h (spolu 2 ¼ h, spiatočná cesta 2 h), prevýšenie 771 m, stredne náročná túra

Štrbské Pleso – Popradské pleso – Veľké Hincovo pleso – Kôprovský štít

Štrbské Pleso – Popradské pleso 1 ¼ h – rázcestie nad Žabím potokom ½ h – Veľké   Hincovo pleso 1 h – Vyšné Kôprovské sedlo ¾ h – Kôprovský štít  ¾ h (spolu 4 ¼ h, spiatočná cesta  3 ¾ h), prevýšenie  1017 m, stredne náročná vysokohorská túra

Štrbské Pleso – Mlynická dolina – Bystrá lávka – Furkotská dolina – Štrbské Pleso

Štrbské Pleso – vodopád Skok 1 ½ h – Bystrá lávka 2 h – rázcestie Pod Soliskom 1 ½ h – rázcestie Na Magistrále 1 h – Štrbské Pleso ½ h (spolu 6 ½ h), prevýšenie 954 m, stredne náročná vysokohorská túra s reťazovým zabezpečením pri prechode cez Bystrú lávku

Štrbské pleso – Popradské pleso – Rysy

Štrbské Pleso – Popradské Pleso 1 ¼ h – rázcestie Nad Žabím potokom ½ Chata pod Rysmi 1 ½ h – sedlo Váha ¼ h – Rysy ¾ h (spolu 4 ¼ h, spiatočná cesta 3 ¾ h), prevýšenie 1153 m, stredne náročná vysokohorská túra so zabezpečením  reťazami v skalnej stene pod Chatou pod Rysmi

Štrbské Pleso – Popradské pleso – Symbolický cintorín

Štrbské Pleso – Popradské pleso 1 ¼ h – Symbolický cintorín ¼ h – železničná zastávka Popradské pleso ¾ h – Štrbské pleso ½ h (spolu 2 ¾ h), prevýšenie 177 m, nenáročná túra

Štrbské Pleso – Popradské pleso – Sedlo pod Ostrvou – Batizovské pleso – Sliezsky dom – Hrebienok – Starý Smokovec

Štrbské Pleso – Popradské pleso 1 ¼ h – Sedlo pod Ostrvou 1 h – Batizovské pleso 1 ½ h – Sliezsky dom 1 h – Hrebienok 2 h – Starý Smokovec ½ h (spolu 7 ¼ h), prevýšenie 1020 m, prevýšenie 1020 m, stredne náročná vysokohorská túra, najťažším úsekom je výstup od Popradského plesa do Sedla pod Ostrvou.

Podbanské a okolie - 55,5 km

Vychádzky:

Podbanské – Nadbanské a späť  ¾ h

Podbanské – rázcestie Tichá a späť  1 h

 

Poldenné túry:

Podbanské – Tichá dolina – rázcestie Pod Tomanovou a späť  6 h

Podbanské – rázcestie Pod Grúnikom v Kôprovej doline a späť  3 h

Podbanské – rázcestie pod Hlinskou v Kôprovej doline a späť  6 ½ h

Podbanské – Tri studničky a späť  3 h

 

Celodenné túry:

Podbanské – Tichá dolina – Suché sedlo

Podbanské – rázcestie Tichá dolina ½ h – rázcestie Pod Tomanovou 2 ¾ h – rázcestie Pod Kasprovým ½ h – Suché sedlo 1 ½ h (spolu 5 ¼ h, spiatočná cesta 4 ¾ h ), prevýšenie 999 m, stedne náročná túra

Podbanské – Tichá dolina – Hladké sedlo – Kobylia dolina – Kôprová dolina – Podbanské

Podbanské – rázcestie Tichá dolina ½ h – rázcestie Pod Tomanovou 2 ¾ h – rázcestie Pod Kasprovým ½ h – sedlo Závory 1 ¾ h – Hladké sedlo ½ h – rázcestie Pod Temnými smrečinami 1 h – rázcestie Pod Hlinskou ¼ h – rázcesie Pod Grúnikom  1 ¾ h – rázcestie Tichá 1 h – Podbanská ½ h (spolu 10 ½ h), prevýšenie 1040 m, náročná túra vhodná pre vytrvalých turistov

Podbanské – Kôprová dolina – Hladké sedlo

Podbanské – rázcestie Tichá dolina ½ h – rázcestie Pod Grúnikom 1 h – rázcestie Pod Hlinskou 1 ¾  h – rázcestie Pod Temnými smrečinami ¼ h – sedlo Závory ¾ h – Hladké sedlo ½ h (spolu 4 ¾ h, spiatočná cesta 4 ½ h ), prevýšenie 1043 m, stredne náročná túra

Podbanské – Kôprová dolina – Temnosmrečinská dolina

Podbanské – rázcestie Tichá dolina ½ h – rázcestie Pod Grúnikom 1 h – rázcestie Pod Hlinskou 1 ¾ h – rázcestie Pod Temnými smrečinami ¼ h – Nižné Temnosmrečinské pleso 1 h – (spolu 4 ½ h, spiatočná cesta 4 h), prevýšenie 724 m, stredne náročná túra

Podbanské – Tri studničky – rázcestie Pod Grúnikom – Podbanské  

Podbanské – Tri studničky 1 ½ h – rázcestie Pod Grúnikom ¾ h – rázcestie Tichá 1 h – Podbanské ½ h (spolu 3 ¾ h), prevýšenie 250 m, stredne náročná túra

Podbanské – Tri studničky – Jamské pleso – Štrbské Pleso

Podbanské – Tri studničky 1 ½ h – Jamské pleso 1 ½ h – Štrbské Pleso 1 h – (spolu 4 h), prevýšenie 497 m, nenáročná túra

Podbanské – Tri studničky – Štrbské Pleso

Podbanské – Tri studničky 1 ½ h –Štrbské Pleso 2 ¼ h (spolu 3 ¾ h), prevýšenie 396 m, nenáročná túra

Tri studničky – Kriváň – Jamské pleso – Štrbské Pleso

Tri studničky – rázcestie Pod Kriváňom 2 ¼ h – Kriváň ¾ h – rázcestie Pod Kriváňom ½ h – Jamské pleso 1 ½ h – Štrbské Pleso 1 h (spolu 6 h), prevýšenie 1354 m, stredne náročná vysokohorská túra. Najnáročnejšia časť túry je v úseku rázcestie Pod Kriváňom – vrchol Kriváňa.

Tri studničky – Kôprová dolina – Hlinská dolina – Kôprovský štít – Popradské pleso – Štrbské Pleso

Tri studničky – rázcestie Pod Gruníkom ¾ h – rázcestie Pod Hlinskou 1 ¾ h – Vyšné Kôprovské sedlo 2 h – Kôprovský štít ¾ h – Vyšné Kôprovské sedlo 1 /2 h – Veľké Hincovo pleso ½ h – rázcestie Nad Žabím potokom 1 h – Popradské pleso ½ h – Štrbské pleso 1 h (spolu 8 ¾ h), prevýšenie 1223 m, náročná vysokohorská túra

Náučné chodníky v TANAPE

Štrbské  pleso – Popradské pleso – Veľké Hincovo pleso

Chodník je dlhý  8,5  kilometra s prevýšením 450 m. Dá sa prejsť približne za 3 hodiny. Má štrnásť informačných panelov. Informácie sa týkajú  napríklad vzniku Tatier, ich geológie, popisu drevín a rastlín, ale aj lavín,  ktoré sú  v tejto oblasti veľmi časté. Aj to je dôvod, prečo je turistický chodník vedúci po červenej značke v zime uzavretý.

Rakytovské plieska – Jamské pleso

Náučný chodník vznikol sedem rokov po ničivej víchrici v Tatrách. Návštevníkov oboznamuje s dopadmi kalamity z 19. novembra 2004 na tatranský les. S odstupom času ukazuje možnosti jeho obnovy. Trasa chodníka sa začína na Bielom Váhu pri autobusovej zastávke. Od rázcestia Jambrichovo vedie po zelenom turistickom chodníku smerom na Štrbské Pleso po označenú odbočku k Rakytovským plieskam. Ďalej vedie po žlto vyznačenej náučnej trase, nenáročným horským terénom až na modro značený chodník a ním naspäť na zastávku SAD Biely Váh.

Kúpeľný chodník

Príjemnou prechádzkou po kúpeľnom chodníku sa môžu návštevníci dozvedieť veľa zaujímavostí o histórií Smokovcov, osobnostiach, ktoré sa zaslúžili o ich rozvoj, najvýznamnejších objektoch a architektúre. Chodník vedie uličkami a chodníkmi Starého a Nového Smokovca. Má 8 zastavení. Začína sa pri bývalom prameni nad autobusovým parkoviskom, pokračuje okolo kyselky nad hotelom Grand, cez areál kúpeľov v Novom Smokovci, železničnú stanicu a končí sa za Domom horskej záchrannej služby. Prechádzka trvá asi 2 hodiny.

Pramenisko 

Tento náučný chodník sa nachádza na vzácnom území Národnej prírodnej rezervácie Pramenisko. Je súčasťou 3,5 km dlhého okruhu, ktorý sa začína pri Expozícii tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici. Samotný chodník je dlhý 800 m a od botanickej záhrady je vzdialený jeden kilometer. Pokojnou chôdzou sa dá zvládnuť za dve hodiny.

Päť informačných tabúľ  rozpráva o faune, flóre a jedinečnosti územia, v ktorom významnú úlohu zohráva voda. Chodník obsahuje dve vyhliadkové plošiny.

Pramenisko je ukážkou tatranských podmáčaných jelšových lesov. Je to najstarší a najzachovalejší lesný porast tohto druhu v Tatrách. Je  málo narušený ľudskou činnosťou, a preto má ešte i dnes charakter prírodného lesa. Patrí do zoznamu 72 národne významných mokradí a je súčasťou siete európsky významných biotopov NATURA 2000.

Skalnaté pleso

Okruh tohto nenáročného náučného chodníka má dĺžku 1,5 km a dá sa absolvovať za 1 až 1,5 hodiny. Na turistických paneloch sa návštevníci dozvedia informácie o Skalnatom plese,  Lomnickom štíte, Observatóriu Astronomického ústavu SAV, lyžiarskom stredisku či sedačkovej lanovke Skalnaté Pleso – Lomnické sedlo.

Vysokohorské turistické a lyžiarske stredisko Skalnaté Pleso patrí medzi najnavštevo-vanejšie turistické miesto vo Vysokých Tatrách. Zo Skalnatého Plesa premáva sedačková lanovka do Lomnického sedla alebo visutá lanovka na Lomnický štít. Stredisko je križovatkou ďalších turistických trás. Na Tatranskej magistrále (červená značka) je v smere na Hrebienok umiestnených tiež niekoľko turistických panelov. Prístup na tento úsek magistrály je zo Skalnatého plesa okolo Skalnatej chaty alebo z druhej strany od Hrebienka.

Monkova dolina – Kopské sedlo

Náučný chodník Monkova dolina sa nachádza v ústí Monkovej doliny. Tento 6 km dlhý, strmý chodník s prevýšením 930 m ponúka zaujímavé prírodovedné, ochranárske  a historické informácie. Turistický a zároveň náučný chodník sa končí v Kopskom sedle. Ďalej je možné pokračovať do Tatranskej Javoriny alebo k Bielemu plesu. Od plesa môžeme prejsť okolo  chaty Plesnivec do Tatranskej Kotliny alebo k Chate pri Zelenom plese a pokračovať na zastávku Biela voda.     

Náučný chodník Zadné Meďodoly

Modro značkovaný turistický chodník vedie z Tatranskej Javoriny do Kopského sedla. Informačné tabule ponúkajú turistom informácie nielen o tunajšej faune, bohatej kvetene Belianskych Tatier, histórii doliny, ale aj fotografie zachytávajúce lykožrútovú kalamitu.

Náučný chodník je možné  prejsť pokojnou chôdzou za tri hodiny. Povrch turistického chodníka je v dolnej časti (z Tatranskej Javoriny k horárni Podmuráň a k náučnej geologickej ploche) vhodne upravený pre detské kočíky a invalidné vozíky. Nie je však cyklistickou trasou. Krásne prostredie a ľahký prístup láka najmä rodiny s malými deťmi.

Náučná geologická plocha Podmuráň

Jedinečnú geologickú expozíciu vo voľnej prírode môžu návštevníci Tatranského národného parku vidieť pri návšteve Javorovej doliny. Náučná geologická plocha Podmuráň je súčasťou náučného chodníka Zadné Meďodoly. Prezentuje horniny, ktoré sa v Tatrách nachádzajú od ich vzniku až podnes. Na skalách sú tabuľky s popisom názvu horniny, jej pôvodu, veku a výskytu. Malé časti každej vystavenej horniny sú zbrúsené tak, aby bola jasne viditeľná jej štruktúra.

Súčasťou expozície sú panely s fotografiami a podrobným popisom samotného zrodu Tatier, spôsobu, časového obdobia ich vyzdvihovania a tvarovania do dnešnej podoby. Zložitý výrazový slovník geológie je pretlmočený do ľahko zrozumiteľných textov. Každý text dopĺňa fotografia alebo kresba, ktorú si priamo na mieste môže turista porovnať so skutočnosťou.

Geologickej expozícii v prírode dominuje žulový balvan s plastikou znázorňujúcou praveké more, z ktorého Tatry vzišli. Panoramatická fotografia poskytuje popis okolitých vrcholov. Navŕšená kopa kamenia symbolizuje morénu dotlačenú ľadovcom do údolia.

Bezbariérové turistické chodníky v TANAPE

Zastávka TEŽ Popradské Pleso – Popradské pleso

 • Začiatok trasy: zastávka TEŽ Popradské pleso
 • Koniec trasy: Popradské pleso
 • Značka: modrá
 • Dĺžka trasy: 4,5 km
 • Povrch: asfalt
 • Náročnosť: nevyhnutný sprievod
 • Prístup k trase: Tatranskou elektrickou železnicou z Popradu, Starého Smokovca, Tatranskej Lomnice a Štrbského Plesa

Popradské pleso leží vo výške 1494 m n. m. v prostrednej časti Mengusovskej doliny. V 18. storočí sa nazývalo Rybie pleso, pretože bolo jediné na južnej strane Tatier, v ktorom v tom čase žili ryby. Prvá primitívna turistická chata pri Popradskom plese bola postavená v roku 1879, v čase, keď sa začal rozvíjať cestovný ruch.

 

Starý Smokovec – Hrebienok – Rainerova chata

 • Začiatok trasy: pri dolnej stanici pozemnej lanovky v Starom Smokovci
 • Koniec trasy: pri Rainerovej chate
 • Značka: červená
 • Dĺžka trasy: 4,2 km
 • Povrch: zhutnený štrkový
 • Náročnosť: potrebný sprievod
 • Prístup k trase: z Popradu TEŽ, osobným autom k hornej stanici lanovky na Hrebienku

Prvá jednoduchá turistická chata v ústí Veľkej Studenej doliny vznikla v roku 1863, zásluhou hoteliera Jána Juraja Rainera. Svoje poslanie plnila až do roku 1884. O sto rokov neskôr bola zrekonštruovaná a opätovne sprístupnená verejnosti.

 

Tatranská Javorina – horáreň Pod Muráňom

 • Začiatok trasy: Tatranská Javorina
 • Koniec trasy: horáreň Podmuráň
 • Značka: zelená a modrá
 • Dĺžka trasy: 1,9 km
 • Povrch: zhutnený štrkový
 • Náročnosť: odporúčame so sprievodom
 • Prístup k trase: autobusom alebo osobným autom, zastávka a parkovanie pri pošte 500 m od nástupu na turistický chodník
 • Zaujímavosti: Poľovnícky zámok kniežaťa, Ch. K. von Hohenlohe v Tatranskej Javorine, rímskokatolícky Kostol sv. Anny a cintorín v Tatranskej Javorine

Turistický chodník sa vinie Javorovou dolinou. Názov doliny vystihuje skutočnosť, že v okolitých lesoch mali javory významné zastúpenie. Pôsobením javorinských železiarní, lepenkárne, pálením dreveného uhlia a veľkoplošnými holorubmi sa stalo, že dnes je ich zastúpenie minimálne alebo chýbajú úplne.

 

Lysá Poľana – Bielovodská dolina

 • Začiatok trasy: Lysá Poľana
 • Koniec trasy: horáreň v Bielovodskej doline
 • Značka: modrá
 • Dĺžka trasy: 4 km
 • Povrch: zhutnený štrkový
 • Náročnosť: odporúčame so sprievodom
 • Prístup k trase: autobusom alebo osobným autom, zastávka a parkovanie 200 m od nástupu na turistický chodník
 • Zaujímavosti: Biela voda je hraničnou riekou medzi Slovenskom a Poľskom,  možnosť prechodu cez slovensko-poľskú štátnu hranicu v Lysej Poľane

Takmer 16 km dlhá dolina dostala svoj názov podľa potoka Biela voda. Dno rieky vystielajú granitové biele okruhliaky. Bielovodská dolina bola  v 18. storočí pastierskym terénom a nazývala sa Podúplazská dolina. Názov vystihoval alpínsky charakter doliny so strmými trávnatými svahmi posiatymi skaliskami.

 

Ďalšie možnosti bezbariérového prístupu v TANAP-e

 • Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici
 • Expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici
 • Náučná geologická plocha v prírode v Javorovej doline
 • Informačné centrá: Tatranská Lomnica v Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici, Štrbské Pleso na prízemí budovy Ochranného obvodu ŠL TANAP-u, Štrbské Pleso nad železničnou stanicou. Informačné centrá sú otvorené celoročne.

 

www.lesytanap.sk

Stará Ľubovňa a okolie

Stará Ľubovňa a okolie - 30 km

Červeno značené trasy:

 • 0904 Nižné Ružbachy – Stará Ľubovňa – Sulinka, minerálny prameň – 34 km (Levočské vrchy a Ľubovnianska vrchovina)
 • 0905 Podolínec – Vyšné Ružbachy, kúpele – Veľký Lipník – Červený Kláštor – ústie  Lesnického potoka – hranica s Poľskom, turistický priechod – 35 km (Spišská Magura – Pieniny)
 • 0918 Obručné – Murianik – Malý Minčol – Minčol – 12,5 km (Čergovské pohorie)

 

Modro značené trasy:

 • 2805 Sulinka, minerálny prameň – Sulín – Medzibrodie – Kače – Mníšek n. P. – 11 km (Ľubovnianska vrchovina)
 • 2806 Stará Ľubovňa – Vabec – Jarabinské tiesňavy – Jarabina – 13 km (Ľubovnianska vrhovina)
 • 2807 Vyšné Ružbachy – Sovia Poľana – Plontana – Toporecké sedlo – Magurské sedlo – 15 km (Sp. Magura)
 • 2808 Ústie Lesnického potoka – Lesnica – Targov – sedlo Cerla – Červený Kláštor –           8 km (Pieniny)
 • 2810 Forbasy – Miľava – Zimné – sedlo pod Špicou – 7 km (Levočské vrchy)
 • 2913 Čirč – Kurčínska Magura – Legnava – 10 km (Ľubovnianska vrchovina)
 • 2846 Ruská Voľa – Murianik – Malý Minčol – Livov – 17,5 km (Čergovské pohorie)
 • 2802 Pusté Pole – Kyjov – Minčol – 8 km (Čergovské pohorie)
 • Hotel Sorea – Vyhliadka – sedlo Kolárovo – Pod Vysokou – Hotel Sorea Ľubovňa – 6,3 km, prevýšenie: 196 m, čas prechodu: 2 h
 • Hotel Sorea – Vyhliadka – Kolárovo (818 m) – Vysoká (842 m) – Hotel Sorea – 8,7 km, prevýšenie: 392 m, čas prechodu: 2 h 50 min

 

Zeleno značené trasy:

 • 5705 Stará Ľubovňa – Marmont – Matysová – 7 km (Ľubovnianska vrchovina)
 • 5713 Veterný vrch – Plontana – 4 km (Spišská Magura)
 • 5881 Osly – Doščena – Skalná – Kače – 12 km (Ľubovnianska vrchovina)
 • 5882 Lesnica – Pod Plašnou – Haligovce – 6 km (Pieniny)
 • 5710 Čirč rázcestie – Minčol – 12 km (Čergovské pohorie)

 

Žlto značené trasy:

 • 8709 Ľubovnianske kúpele – Vyhliadka – Nová Ľubovňa – Úboč – 7 km (Levočské vrchy)
 • 8710 Vyšné Ružbachy, kúpele – Košiare – Sovia Poľana – 5 km (Spišská Magura)
 • 8789 Huta – Targov – 2 km (Pieniny)
 • 8782 Orlov – Orlovská Magura – Kurčínska Magura – 8 km (Ľubovnianska vrchovina)
 • 8790 Forbasy – Údolie mládeže – Lúka pod Špicou – 4 km (Levočské vrchy)
 • 8791 Osly – Vabec – 4 km (Ľubovnianska vrchovina)
 • 8792 Marmon – Hliniská – 3 km (Ľubovnianska vrchovina)
 • 8836 Ďurková – Šarišské Jastrabie – Minčol – 12 km (Čergovské pohorie)

 

Zelené priechody:

Štyri nové turistické trasy, ktorými môžu turisti prejsť štátnu hranicu s Poľskou republikou. Tieto trasy križujú hraničný hrebeň, ktorým vedie modrá turistická značka.

 • 1. trasa – 8594 (žltá): Lesnica – sedlo Bystrík (1/2 h, opačným smerom 1/2 h)
 • 2. trasa – 8595 (žltá): Lesnické sedlo – Wysoki Wierch (3/4 h, opačným smerom 1/2 h)
 • 3. trasa – 5716 (zelená): Stráňany – Stráňanské sedlo – sedlo pod Vysokými skalkami  (1 1/4 h, opačným smerom 3/4 h)
 • 4. trasa – 8598 (žltá): Litmanová – sedlo Rozdiel (3/4 h, opačným smerom 1/2 h)

Ľubovnianske kúpele - 30 km

Ľubovnianske kúpele sú v súčasnosti prímestské rekreačné stredisko Novej Ľubovne. Nachádza sa v nich náučný chodník, ktorý prechádza časťou historického lesoparku so vzácnymi druhmi drevín. Chodník vedie popri piatich minerálnych prameňoch. Ponúka vyhliadku na blízke obce, Starú Ľubovňu a Vysoké Tatry.

Vyšné Ružbachy a okolie - 22 km

V lete sú obľúbené  výlety do lesov v pohorí Spišskej  Magury. Značkovanými chodníkmi sa turisti môžu dostať napríklad k Strmej jame (jednému z mnohých ružbašských travertínových kráterov), na Veterný vrch (1112 m), Soviu Poľanu (891 m) či Zbojnícky stôl  (1020 m) s peknými výhľadmi do okolia

Litmanová a okolie - 39 km

V okolí obce sa nachádzajú turistické chodníky, po modrej značke je možné prejsť hraničným priechodom do Poľska.

Údol a okolie - 43 km

Značený turistický chodník privedie turistov k národnej prírodnej rezervácii Minčol (1157 m) s chránenými výtvormi  Lysá hora a Kyjovské bradielko.

Štôla a okolie - 42 km

Štôla je vyhľadávaným miestom dovoleniek v letnom i zimnom období, má množstvo turistických zariadení, chát, penziónov, ako aj ubytovanie v súkromí. V Štôle sú upravované bežecké trate, klzisko a možnosť rekreačnej jazdy na koňoch. Priamo z obce vedie náučný chodník blízkym okolím a cyklotrasy.

Sivá Brada a okolie - 53 km

Môžete prejsť po zaujímavom turistickom chodníku, ktorý sa začína na Spišskom salaši a cez Sivú Bradu, Pažicu, Spišskú Kapitulu, Spišské Podhradie, Spišský hrad a travertínové kopy Sobotisko a Dreveník pokračuje až do obce Žehra. Celková dĺžka trasy je 14,5 km s 8 zastávkami.

Levoča, Spiš a okolie

Levoča, Spiš a okolie - 40 km

Levočská dolina, Kováčova vila (penzión) – Uhlisko 25 min – Zbojnícka lúka 1 h – Brezová  2 h 5 min – Vlkovce (obec)  2 h 35 min – Dravce (obec) 4 h 30 min 

 • (červené značenie)
 • opačným smerom 4 h 15 min, 16 km

Pekná turistická trasa v juhozápadnej časti Levočských vrchov. Z Brezovej pekné výhľady na široké okolie. Hrebeň je zároveň rozvodím Čierneho a Baltického mora. Časť chodníka  vhodná aj pre horské bicykle a bežky.

 

Levoča, Košická brána – Zbojnícka lúka 1 h 30 min

 • (zelené  značenie)
 • opačným smerom 1 h 30 min, 4 km

Turistický chodník, ktorý ide po starom Ruskinovskom chodníku. Súbežne s ním vedie  cykloturistický chodník.

Levočská dolina, Kováčova vila (penzión) – Kúty 1 h 10 min – Zimná hôrka 1 h 30 min – Uloža (obec) 2 h – Krúžok, zast. SAD 2 h 30 min – Pavľany, sedlo 3 h 30 min – Oľšavica (obec) 4 h 30 min

 • (červené značenie)
 • opačným smerom 4 h 30 min, 17 km

Turistický chodník vedúci z Levočskej doliny východným smerom. V Uloži niekoľko dreveníc, na Krúžku bežecké lyžiarske stopy. Časť trasy je vhodná aj pre horské bicykle a bežky.

 

Levoča, Košická brána – Mariánska hora 40 min – Druhá lúka 1 h – Kúty 1 h 20 min - Diablov vrch 1 h 35 min – Pri  Diablovej diere 2 h – Levočská Dolina (osada) 2 h 20 min

 • (modré značenie)
 • opačným smerom 2 h 20 min, 7 km

Chodník vedúci k bazilike minor na Mariánskej hore s pokračovaním na Kúty a do Levočskej doliny s lyžiarskym strediskom Ski Centre. Časť chodníka vhodná aj pre horské bicykle a bežky.

 

Levočská dolina, Kováčova vila (penzión) – Druhá lúka 40 min – Mariánska hora 55 min

 • (žlté značenie)
 • opačným smerom 45 min, 3 km

Najkratšia výstupová trasa z Levočskej doliny k bazilike na Mariánskej hore.

 

Hradisko, obec – Brezová 15 min

 • (žlté značenie)
 • opačným smerom 10 min, 1 km

Krátka výstupová trasa z obce Hradisko v kežmarskom okrese na Brezovú so širokým rozhľadom na okolie. Vhodná aj pre horské bicykle a bežky.

 

Sivá Brada – Pažica 40 min – Spišská Kapitula 55 min – Spišské Podhradie 1 h 15 min – Spišský hrad 1 h 50 min – Dreveník, planina 2 h 25 min – Žehra, kostol 3 h

 • (žlté značenie)
 • opačným smerom 3 h, 14 km

Jeden z najkrajších turistických chodníkov na Slovensku. Prechádza popri Spišskom hrade, ktorý je s okolím zapísaný v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, cez jednu  mestskú pamiatkovú rezerváciu (Spišská Kapitula), jednu pamiatkovú zónu (Spišské Podhradie), dve národné kultúrne pamiatky (Spišský hrad, kostol v Žehre), dve národné prírodné rezervácie (Sivá Brada, Dreveník), jednu národnú prírodnu pamiatku (Spišský hradný vrch) a dve prírodné pamiatky (Jazierko na Pažiti, Ostrá hora).

 

Spišské Podhradie – Spišský hrad 35 min – Bijacovce (obec) 1 h 30 min – Ordzovany 2 h 10 min – Podproč, rázcestie 3 h – Podproč, chalupy 3 h 15 min – Oľšavica 4 h 15 min

 • (modré značenie)
 • opačným smerom 4 h, 16 km

Chodník spájajúci Spišské Podhradie so Spišským hradom a s Levočskými vrchmi. Z mnohých miest pekné výhľady na Hornádsku kotlinu a Volovské vrchy. Časť chodníka vhodná  pre horské bicykle, okolie Podproča aj pre bežkárov.

Ďalšie turistické chodníky a cyklotrasy v okrese Spišská Nová Ves nájdete na stránke www.slovenskyraj.sk/chodniky/chodniky.html

www.rzlevoca.sk

Národný Park Slovenský Raj

Východisko Vernár - 44 km

Trasy kruhového charakteru:

K jazeru Blajzloch

 • dĺžka 10 km, čas túry 3 h, nízka náročnosť

Na najvyšší vrchol Slovenského raja (Prednú hoľu) a späť

 • dĺžka 12 km, čas túry 3 h, stredná náročnosť

Tiesňavou Piecky na Glacké planiny

 • dĺžka 24,5 km, čas túry 8 h, vysoká náročnosť

Za najmohutnejšou tiesňavou Slovenského raja

 • dĺžka 24,5 km, čas túry 8 h, vysoká náročnosť

Za najromantickejšou tiesňavou Slovenského raja

 •    dĺžka 26 km, čas túry 8 h 30 min, vysoká náročnosť

 

Jednosmerné trasy:

Cez Kopanec do Stratenej

 • dĺžka 15,5 km, čas túry 3 h, stredná náročnosť

Cez najvyšší vrchol NPSR Prednú hoľu na Kráľovu hoľu a do Šumiaca

 • dĺžka 19,5 km, čas túry 7 h, vysoká náročnosť

Dolinou Veľkej Bielej vody na Podlesok

 • dĺžka 11,5 km, čas túry 3h 15 min, stredná náročnosť

Tiesňavou Veľký Sokol na Geravy

 • dĺžka 15 km, čas túry 5 h 15 min, vysoká náročnosť

Za prírodným výtvorom Hranovnické pleso

 • dĺžka 9 km, čas túry 3 h, nízka náročnosť

Východisko Podlesok - 38 km

Trasy kruhového charakteru:

Najromantickejšou tiesňavou Suchá Belá

 • dĺžka 10 km, čas túry 3 h 30 min, vysoká náročnosť

Prielomom Hornádu a Kláštorskou roklinou na Kláštorisko

 • dĺžka 11,5 km, čas túry 4 h, vysoká náročnosť

Prielomom Hornádu a Kláštorskou roklinou na Kláštorisko s návratom tiesňavou Malý Kyseľ

 • dĺžka 16 km, čas túry 5 h 30 min, vysoká náročnosť

Prielomom Hornádu s návratom hrebeňovkou

 • dĺžka 15,5 km, čas túry 3 h, stredná náročnosť

Roklinou Piecky s návratom Glackou cestou

 • dĺžka 14 km, čas túry 4 h 30 min, vysoká náročnosť

Roklinou Suchá Belá na Kláštorisko, s návratom Prielomom Hornádu

 • dĺžka 14 km, čas túry 4 h 30 min, vysoká  náročnosť

Za najmohutnejšou roklinou Slovenského raja

 • dĺžka 21,5 km, čas túry 6 h 40 min, vysoká náročnosť

 

Jednosmerné trasy:

Dolinou Veľkej Bielej vody do Stratenskej doliny

 • dĺžka 17,5 km, čas túry 5 h, stredná náročnosť

Dolinou Veľkej Bielej vody na Vernár

 • dĺžka 11,5 km, čas túry 3 h 15 min, stredná náročnosť

Najromantickejšou tiesňavou Suchá Belá cez Glackú planinu na Dedinky

 • dĺžka 13,5 km, čas túry 5 h, vysoká náročnosť

Prielomom Hornádu na Čingov

 • dĺžka 11 km, čas túry 3 h 30 min, stredná náročnosť

Tiesňavou Veľký Sokol na Dedinky

 • dĺžka 17,5 km, čas túry 5 h 45 min, vysoká náročnosť

Východisko Čingov - 38 km

Trasy kruhového charakteru:

Na Klauzy a späť

 • dĺžka 18 km čas túry 4 h 40 min, stredná náročnosť

Na Soviu skalu, s návratom Lesnicou

 • dĺžka 8 km, čas túry 2 h 30 min, nízka náročnosť

Na Tomášovský výhľad s návratom Prielomom Hornádu

 • dĺžka 18 km, čas túry 4 h 40 min, stredná náročnosť                                             .

Prielomom Hornádu, Kláštorskou roklinou na Kláštorisko

 • dĺžka 15 km, čas túry 5 h 15 min, vysoká náročnosť

Za najvyšším vodopádom Slovenského raja

 • dĺžka 21,5 km, čas túry 7 h 30 min, vysoká náročnosť

Za vodopádmi tiesňav Kyseľa

 • dĺžka 24 km, čas túry 8 h, vysoká náročnosť

 

Jednosmerné trasy:

Bielym potokom na Dedinky

 • dĺžka 18,5 km, čas túry 5 h 30 min, stredná náročnosť

Cez Medvediu hlavu do Novoveskej Huty

 • dĺžka 12 km, čas túry 4 h 30 min, stredná náročnosť

Cez Tomášovský výhľad do Spišských Tomášoviec

 • dĺžka 5 km, čas túry 1 h 30 min, nízka náročnosť

Krížom cez Slovenský raj

 • dĺžka 20 km, čas túry 6 h 30 min, vysoká náročnosť

Prielomom Hornádu na Podlesok

 • dĺžka 11 km, čas túry 3 h 45 min, stredná náročnosť

Východisko Kláštorisko

Trasy kruhového charakteru:

Cez Kláštorskú roklinu

 • dĺžka 3 km, čas túry 1 h 30 min, vysoká náročnosť

Dolinou Bieleho potoka na Klauzy a späť

 • dĺžka 10 km, čas túry 3 h 30 min, stredná náročnosť                                             

Náhradnou trasou v Kyseli

 • dĺžka 4 km, čas túry 1 h 30 min, stredná náročnosť

Prielomom Hornádu na Tomášovský výhľad

 • dĺžka 11 km, čas túry 3 h 30 min, stredná  náročnosť

Prielomom Hornádu za najromantickejšou tiesňavou

 • dĺžka14,5 km, čas túry 4 h 45 min, vysoká náročnosť                                            

Tiesňavou Malý Kyseľ

 • dĺžka 8 km, čas túry 2 h 30 min, vysoká náročnosť

Tiesňavou Veľký Kyseľ

 • dĺžka 13 km, čas túry 5 h 15 min, vysoká náročnosť

Za najvyšším vodopádom v Slovenskom raji s návratom dolinou Bieleho potoka

 • dĺžka 13,5 km, čas túry 6 h, vysoká náročnosť

 

Jednosmerné trasy:

Cez Sokoliu dolinu na Geravy

 • dĺžka 13,5 km, čas túry 5 h, vysoká náročnosť

Dolinou Bieleho potoka na Geravy

 • dĺžka 11,5 km, čas túry 3 h 45 min, stredná náročnosť

Prielomom Hornádu na Čingov

 • dĺžka 9 km, čas túry 3 h, stredná náročnosť

Prielomom Hornádu na Podlesok

 • dĺžka 6 km, čas túry 1 h 45 min, stredná náročnosť

Prielomom Hornádu na Tomášovský výhľad a do Spišských Tomášoviec

 • dĺžka 6 km, čas túry 1 h 45 min, stredná náročnosť

Tiesňavou Malý Kyseľ na Vernár

 • dĺžka 6 km, čas túry 1 h 45 min, stredná náročnosť

Východisko Dedinky - 69 km

Trasy kruhového charakteru:

Do Dobšinskej ľadovej jaskyne s návratom cez kaňon Tiesňavy

 • dĺžka 21 km, čas túry 6 h 30 min, vysoká  náročnosť                                               

Jedinou sprístupnenou roklinou na juhu Slovenského raja

 • dĺžka 5,5 km, čas túry 1 h 45 min, vysoká  náročnosť                                              

Na Havraniu skalu

 • dĺžka 16 km, čas túry 4 h 45 min, stredná náročnosť

Náučný chodník Slovenský raj – juh 

 • dĺžka 11,5 km, čas túry 3 h 30 min, vysoká náročnosť

Po osadách obce Mlynky

 • dĺžka 13 km, čas túry 3 h 15 min, stredná náročnosť

Za najvyšším vodopádom Slovenského raja

 • dĺžka 25,5 km, čas túry 8 h 30 min, vysoká náročnosť

Zejmarskou roklinou na Klauzy

 • dĺžka 21 km, čas túry 6 h 30 min, vysoká náročnosť

Jednosmerné trasy:

Bielym potokom na Kláštorisko

 • dĺžka 14,5 km, čas túry 4 h 45 min, vysoká náročnosť

Bielym potokom na Tomášovský výhľad

 • dĺžka 17 km, čas túry 5 h 30 min, vysoká náročnosť

Cez Čertovu hlavu do Novoveskej Huty

 • dĺžka 13,5 km, čas túry 3 h, stredná náročnosť

Cez planiny Geravy a Glac na Podlesok

 • dĺžka 18 km, čas túry 5 h, vysoká náročnosť

Cez Veľkú Knolu do Hnilčíka

 • dĺžka 19,5 km, čas túry 5 h, vysoká náročnosť

Stratenskou dolinou do Dobšinskej ľadovej jaskyne

 • dĺžka 10,5 km, čas túry 3 h, nízka náročnosť

Východisko Dobšinská ľadová jaskyňa - 55 km

Trasy kruhového charakteru:

Kaňonom Tiesňavy do Stratenej

 • dĺžka 12 km, čas túry 3 h 45 min, stredná náročnosť

Na Havraniu skalu

 • dĺžka 19 km, čas túry 5 h, stredná náročnosť

Planinami na juhu Slovenského raja

 • dĺžka 19 km, čas túry 4 h 45 min, stredná náročnosť

Spišským potokom na Besník s návratom cez Čuntavu

 • dĺžka 11,5 km, čas túry 4 h 45 min, stredná  náročnosť

Jednosmerné trasy: 

Cez Havraniu skalu na Geravy

 • dĺžka 14 km, čas túry 4 h, stredná náročnosť

Cez Kopanec na Podlesok

 • dĺžka 15,5 km, čas túry 4 h, stredná náročnosť

Hrebeňom ohraničujúcim Slovenský raj z juhu

 • dĺžka 26 km, čas túry 6 h 30 min, vysoká náročnosť

Stratenskou dolinou na Dedinky

 • dĺžka 10,5 km, čas túry 3 h, nízka náročnosť

Náučné chodníky

Značené turistické chodníky prechádzajú územím Slovenského raja v miestach, ktoré majú vysoký krajinársky, estetický a prírodovedný charakter. Tieto náučné chodníky sú obohatené o množstvo informačných tabúľ, ktoré informujú o rastlinstve, živočíšstve, chránených územiach, geologickom zložení, histórii územia a prírodných pomeroch Slovenského raja.

 1. Náučný chodník k Dobšinskej ľadovej jaskyni
 2. Náučný chodník mládeže
 3. Náučný chodník Občasný prameň – Havrania skala
 4. Náučný chodník Prielom Hornádu
 5. Náučný chodník Slovenský raj – juh 

 

Náučný chodník k Dobšinskej ľadovej jaskyni

Samoobslužný, jednosmerný, peší, letný náučný chodník vybudovaný na prístupovom serpentínovom chodníku k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Je prepojený na turistickú značku (zostup po modrej značke). Na trase s prírodovedným a ochranárskym zameraním s dĺžkou 470 m a prevýšením 130 m je 5 informačných panelov. Na ich prehliadku je potrebný čas 30 min.

Zaujímavosti:

 • NPR Stratená – horná časť doliny Hnilca, kaňonovité úseky, výrazné skalné útvary, lesné ekosystémy, chránené a vzácne druhy rastlín,
 • Nesprístupnená Stratenská jaskyňa, ktorá patrí medzi najdlhšie jaskynné systémy u nás,
 • Dobšinská ľadová jaskyňa, statická, vrecovitá jaskyňa s jedným otvorom, ktorým sa cez zimu dostáva do vnútra studený vzduch a ten sa udržuje počas celého roka, dĺžka 1232 m, sprístupnených je 475 m, hrúbka ľadu je 26,5 m, objavená v roku 1870,
 • od roku 1887 prvá elektricky osvetlená jaskyňa v Uhorsku.

Náučný chodník mládeže

Samoobslužný, okružný, peší, letný aj zimný náučný chodník, ktorý sa začína aj končí pri úpravovni vody neďaleko Maše. Na nenáročnej trase s dĺžkou necelých 7 km a prevýšením 120 m, ktorá vedie cez PR Čingovské hradisko, je inštalovaných 6 informačných panelov. Čas potrebný na prehliadku je 2,5 hodiny. Počas zimy sú panely demontované, možnosť ich prehliadky je v Stredisku environmentálnej výchovy Správy Slovenského raja v Spišskej Novej Vsi. Chodník má prírodovedné, ochranárske a historické zameranie a je prepojený na turistické značené trasy (žltá, čiastočne modrá a zelená značka).

Zaujímavosti:

 • Sovia skala, skalný útvar nad Čingovom,
 • Archeologická lokalita Hradisko Smižany s nálezmi z kamennej, bronzovej a veľkomoravskej doby,
 • Prielom Hornádu, 11 km dlhá kaňonová dolina.

Náučný chodník Občasný prameň – Havrania skala

Obojsmerný, samoobslužný, peší, letný náučný chodník, ktorý vedie cez prírodnú zaujímavosť Občasný prameň na Havraniu skalu. Stredne náročná poznávacia a informačná trasa s prírodovedeckým, lesníckym a historickým zameraním má 7 informačných panelov, dĺžku 2 km, prevýšenie 280 m. Možno ju absolvovať za 2 hodiny. Začína sa v doline Veľké Zajfy a končí na Havranej skale. Chodník je súbežný so žltou turistickou značkou a nadväzuje na zelenú značku, ktorá vedie do Stratenej.

Zaujímavosti:

 • Občasný prameň – periodická vyvieračka na úpätí Havranej skaly, voda vyviera z prameňa v závislosti od výdatnosti zrážok,
 • Havrania skala – vápencový útvar s jaskynnými otvormi a skalnými dutinami, s pekným výhľadom na okolité pohoria,
 • História uhliarstva, výskyt chránených rastlín, relikty.

Náučný chodník Prielom Hornádu

Samoobslužný, okružný, peší, letný náučný chodník s prírodovedným, ochranárskym a historickým zameraním. Je vybudovaný v Národnej prírodnej rezervácii Prielom Hornádu. Stredne náročná trasa má 6 zastávok. Začína sa a končí na Čingove, má dĺžku 8 km, prevýšenie 136 m a možno ju absolvovať za 2,5 až 3 hodiny. Chodník je súbežný so značenými turistickými trasami (žltá, modrá a zelená). Cez Prielom Hornádu využíva Chodník horskej služby so železnými stúpačkami a reťazami.

Zaujímavosti:

 • Unikátny Prielom Hornádu, 11 km dlhý kaňon vytvorený v druhohorných vápencoch, 180 m vysoké skalné steny, obrie hrnce, miestami zaklesnuté meandre, ktoré poukazujú na tektonický zdvih územia, reliktné vápencové boriny na strmých svahoch kaňonu,
 • Skalný útvar Ihla s Kazateľnicou, Tomášovský výhľad, časť vápencovej plošiny s krásnym výhľadom do prielomovej doliny,
 • Hradiská na Čingove (stopy po slovanskom osídlení).

Náučný chodník Slovenský raj – juh

Samoobslužný, okružný, peší, letný aj zimný náučný chodník s prírodovedným a ochranárskym zameraním je vybudovaný v južnej časti Národného parku Slovenský raj. Prechádza cez NPR Zejmarská roklina, NPR Stratená a PR Malé Zajfy. Stredne náročná trasa, sa začína aj končí v Dedinkách a nadväzuje na turistické značky. Dĺžka trasy je 9 km, prevýšenie 247 m, má 6 zastávok s informačnými panelmi a možno ju absolvovať za 3 hodiny.

Zaujímavosti:

Stratenská Píla – zatopená osada v ústí vodnej nádrže Palcmanská Maša, z ktorej zostalo len niekoľko základov domov a pivníc.